W uzasadnionym przypadku istnieje możliwość zgłoszenia reklamacji ilościowej lub jakościowej. Należy to zrobić w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania towaru. Reklamację można przesłać do nas korzystając z danych adresowych lub formularza wiadomości dostępnych w zakładce "Kontakt". Można również w tym celu skorzystać z "FORMULARZA REKLAMACJI" dostępnego poniżej. Formularz należy wypełnić i odesłać (również poprzez zakładkę "Kontakt" / załącznik / wybierz plik). 

Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

Formularz reklamacji