ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

Administratorem danych jest SUNGBOO Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Chemiczna 14, 22-100 Chełm, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000029870, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 563-000-07-02. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązywania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a Spółką SUNGBOO, wymiany informacji o trendach rynkowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń, przeprowadzania analiz handlowych, a także realizowania wiążących Państwa ze Spółką SUNGBOO umów i porozumień.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. W przypadku realizowania wiążących Państwa ze Spółką SUNGBOO umów i porozumień, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ich postanowień;
- podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to: art. 6 ust.1 lit. b) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

2. W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej;
-  podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to: art. 6 ust.1 lit. b) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

3. W celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą
- podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to: art. 6 ust.1 lit. b) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes. Administratora lub art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli wypełnienie obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze.

4. Przetwarzane danych w calach statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnej osoby fizycznej;
– podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to: art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

5. Inne prawnie uzasadnione cele związane z prowadzeniem przez Spółkę działalności gospodarczej, w tym w przypadku nawiązywanie lub zachowanie relacji biznesowych pomiędzy Państwem a Spółką SUNGBOO, przeprowadzania analiz handlowych, wymiany informacji o trendach rynkowych;
- podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to: art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

OKRES PRZETWARZANIA

Spółka SUNGBOO informuje, że będzie przetwarzać Państwa dane tylko przez okres, w którym będzie istniała ku temu podstawa prawna, a więc do momentu, w którym:

1. Na spółce SUNGBOO przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania Państwa danych.

2. Ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą pomiędzy Państwem a spółką SUNGBOO.

3. Zostanie przyjęty sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

SKĄD POSIADANY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w celu nawiązania współpracy lub w jej trakcie, ze stron internetowych oraz dostępnych komercyjnych baz danych na rynku.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

W związku z przetwarzaniem przez SUNGBOO Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo:

1. Dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania.

2. Żądania usunięcia danych osobowych.

3. Żądania ograniczenia ich przetwarzania.

4. Żądania ich przenoszenia, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że dane są przetwarzane z naruszeniem unijnych i polskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Safari
  • Firefox
  • Opera
  • Android
  • Safari (iOS)
  • Windows Phone
  • Blackberry