W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.

Skontaktuj się...

Doradca handlowy pomoże
we właściwym doborze rękawic

Normy europejskie

Rękawice ochronne marki SUNGBOO zostały zaprojektowane i wyprodukowane z poszanowaniem wymagań przytoczonych poniżej Norm Europejskich. Z całą odpowiedzialnością deklarujemy, iż stanowią bezpieczne Środki Ochrony Indywidualnej kategorii I lub II o ile są używane zgodnie z ich przeznaczeniem i właściwym doborem. Charakteryzują się najwyższą jakością użytych materiałów i wykonania, dzięki czemu zapewniają wysoki poziom komfortu pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425, określono trzy kategorie zagrożeń, przed którymi Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI) mają chronić użytkowników:

  • Kategoria I: zagrożenia minimalne
  • Kategoria II: zagrożenia nieuwzględnione w kategorii I i III
  • Kategoria III: zagrożenia, które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje jak śmierć lub nieodwracalne szkody na zdrowiu

EN 420:2003

Niniejsza norma europejska jest normą ogólną, powoływaną w przedmiotowych normach europejskich dotyczących lub mających zastosowanie do rękawic ochronnych. Norma ta nie powinna być stosowana osobno, lecz tylko łącznie z odpowiednią normą przedmiotową. Określono w niej wymagania ogólne i odpowiednie procedury badawcze dotyczące projektowania i konstrukcji rękawic, odporności materiałów rękawicy na przenikanie wody, nieszkodliwości, wygody użytkowania i skuteczności, znakowania i informacji dostarczanych przez producenta, które mają zastosowanie do wszystkich rękawic ochronnych.

Istotnym elementem normy EN 420 jest prawidłowe wymiarowanie rękawic ochronnych, zgodnie z poniższą tablicą:

Rozmiar rękawicy Obwód dłoni (mm) Długość dłoni (mm) Minimalna długość rękawicy (mm)
6 152 160 220
7 178 171 230
8 203 182 240
9 229 192 250
10 254 204 260
11 279 215 270

 

Ponadto, zaleca się, aby rękawice ochronne zapewniały tak dużą zręczność jak tylko jest to możliwe, z uwzględnieniem ich przeznaczenia. Zręczność zależy od wielu czynników, np. grubości materiału, jego elastyczności, podatności na odkształcenie. Norma EN 420:2003 określa szczegółowo sposób oznakowania rękawic ochronnych.

Znakowanie powinno zawierać następujące informacje:

  • nazwę, znak handlowy lub inne dane określające producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela;
  • oznaczenie rękawicy (nazwa handlowa lub kod pozwalający użytkownikowi jasno zidentyfikować produkt z jego producentem / autoryzowanym przedstawicielem);
  • oznaczenie wielkości;
  • w razie potrzeby oznaczenie daty ważności – jeżeli parametry rękawicy mogą być znacznie obniżone przez starzenie;
  • w przypadku zgodności rękawicy z jedną lub kilkoma przedmiotowymi normami europejskimi – znaki graficzne odpowiednie do norm.

EN 388:2003

W niniejszej normie określono wymagania, metody badań, znakowanie oraz informacje, które mają być dostarczone, w odniesieniu do rękawic chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi wskutek ścierania, przecięcia, rozdzierania oraz przekłucia. Ta norma ma zastosowanie tylko w połączeniu z normą EN 420.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi powinny mieć poziom skuteczności 1 lub wyższy dla co najmniej jednej z wymienionych wyżej właściwości (odporność na ścieranie, odporność na przecięcie, wytrzymałość na rozdzieranie i odporność na przekłucie) sklasyfikowanych według minimalnych wymagań dla każdego poziomu przedstawionego w poniższej tablicy.

Badanie Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5
Odporność na ścieranie (liczba cykli) 100 500 2000 8000 -
Odporność na przecięcie (wskaźnik) 1,2 2,5 5 10 20
Wytrzymałość na rozdzieranie (N) 10 25 50 75 -
Odporność na przekłucie (N) 20 60 100 150 -


Profesjonalne rękawice ochronne oferowane przez SUNGBOO Sp. o.o. poddawane są testom laboratoryjnym, przeprowadzanym w niezależnych laboratoriach badawczych, które określają ich właściwości fizyczne.

Wyniki testów prezentowane są w formie nadruku na części grzbietowej rękawicy lub jako informacja nadrukowana na metce i są prezentowane w formie piktogramu. Następujący, poniżej prezentowany, przykładowy piktogram, informuje nas o tym, iż dana rękawica ochronna charakteryzuje się najwyższym poziomem odporności na ścieranie (4), najniższym poziomem odporności na przecięcie (1), średnim poziomem odporności na rozdarcie (2) i najniższym poziomem odporności na przekłucie (1).

Zakres możliwych wyników (odporności) na przytoczone ryzyka mechaniczne przedstawia się następująco:

Odporność na  Wartości
Ścieranie 0-4
Przecięcie 0-5
Rozdarcie 0-4
Przekłucie 0-4

  

normy europejskie - symbol

 

Wszystkie wymienione ryzyka mechaniczne mają istotne znaczenie dla produktu, Klientów i użytkowników. Różne wyniki testów, a więc różne poziomy odporności mechanicznych sugerują konieczność właściwego doboru poszczególnych typów rękawic ochronnych do różnego typu wykonywanych prac. Na przykład praca w warunkach ryzyka skaleczenia wymaga użycia rękawic antyprzecięciowych, a więc takich, które charakteryzują się wysoką odpornością na przecięcie. Aby zbadać ten parametr, zgodnie z normą EN 388:2003, przeprowadza się badanie zwane Coupe test, które polega na przesuwaniu ostrza noża z naciskiem 5N do przodu i z powrotem, oraz na obserwacji po ilu cyklach cięcia próbka dzianiny rękawicy ulega przecięciu.

normy europejskie

EN 388:2016

Z uwagi na to, iż rynek środków ochrony indywidualnej rozwinął się w sposób imponujący i wiele produktów charakteryzuje się (pozornie) podobnymi poziomami ochrony zgodnie z normą EN388:2003, powstała potrzeba, aby parametry mechaniczne rękawic zostały doprecyzowane. Pozwoliła na to znowelizowana norma EN 388:2016.

Ma to szczególne znaczenie dla rękawic antyprzecięciowych. Coupe test, o którym piszemy przy normie EN 388:2003 został tutaj doprecyzowany zgodnie z metodą ISO 13997 zwaną również metodą TDM-100. W przypadku tej metodologii używa się innego narzędzia w trakcie testowania, a szczególne znaczenie ma kontrola ostrości narzędzia do cięcia próbki materiału.

Do piktogramu dodano piąty znak, tj. literę od A do F, która oznacza odporność na przecięcie. Oznaczenie cyfrowe odporności na przecięcie – jako wynik „starego” Coupe test może również widnieć na piktogramie i będzie dodatkowym punktem odniesienia. Dodatkowo, badanie odporności rękawic na przetarcie wykonuje się nowym rodzajem papieru ściernego (Klingspor PL31B 180), który jest bardziej powtarzalny. A zatem wynik badania jest bardziej precyzyjny, niż uprzednio.

Ponadto, rękawice, które zaprojektowano jako ochronne przeciwko uderzeniom, bada się na ich odporność przed tym ryzykiem („impact protection”), zgodnie z normą EN 13594:2015. Jeśli wynik testu jest pozytywny, określa się go literą P, jeśli jest negatywny literą F lub jeśli nie badano stosuje się literę X.

O wynikach testów informuje nas piktogram, który jest nieco bardziej rozbudowany. Poniższy schemat pokazuje nam sposób oznakowania rękawic ochronnych wg. aktualnie jeszcze obowiązującej normy EN 388:2003 (na rysunku jako „current marking”), oraz wg. nowej normy EN 388:2016 (na rysunku jako „new marking”), która już wchodzi do użytku i świadomości wszystkich profesjonalnych producentów, kupców i użytkowników rękawic ochronnych.

 

normy europejskie - piktogram

normy europejskie - parametry rękawic