W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się" jeśli akceptujesz pliki cookies na naszej stronie. Ta informacja nie wyświetli się ponownie.

Skontaktuj się
Doradca handlowy pomoże
we właściwym doborze rękawic

Normy europejskie

Rękawice ochronne marki SUNGBOO zostały zaprojektowane i wyprodukowane z poszanowaniem wymagań przytoczonych poniżej Norm Europejskich. Z całą odpowiedzialnością deklarujemy, iż stanowią bezpieczne Środki Ochrony Indywidualnej kategorii I lub II o ile są używane zgodnie z ich przeznaczeniem i właściwym doborem. Charakteryzują się najwyższą jakością użytych materiałów i wykonania, dzięki czemu zapewniają wysoki poziom komfortu pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425, określono trzy kategorie zagrożeń, przed którymi Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI) mają chronić użytkowników:

  • Kategoria I: zagrożenia minimalne
  • Kategoria II: zagrożenia nieuwzględnione w kategorii I i III
  • Kategoria III: zagrożenia, które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje jak śmierć lub nieodwracalne szkody na zdrowiu

EN420:2003

Niniejsza norma europejska jest normą ogólną, powoływaną w przedmiotowych normach europejskich dotyczących lub mających zastosowanie do rękawic ochronnych. Norma ta nie powinna być stosowana osobno, lecz tylko łącznie z odpowiednią normą przedmiotową. Określono w niej wymagania ogólne i odpowiednie procedury badawcze dotyczące projektowania i konstrukcji rękawic, odporności materiałów rękawicy na przenikanie wody, nieszkodliwości, wygody użytkowania i skuteczności, znakowania i informacji dostarczanych przez producenta, które mają zastosowanie do wszystkich rękawic ochronnych.

Istotnym elementem normy EN420 jest prawidłowe wymiarowanie rękawic ochronnych, zgodnie z poniższą tablicą:

Rozmiar rękawicy Obwód dłoni (mm) Długość dłoni (mm) Minimalna długość rękawicy (mm)
6 152 160 220
7 178 171 230
8 203 182 240
9 229 192 250
10 254 204 260
11 279 215 270

 

Ponadto, zaleca się, aby rękawice ochronne zapewniały tak dużą zręczność jak tylko jest to możliwe, z uwzględnieniem ich przeznaczenia. Zręczność zależy od wielu czynników, np. grubości materiału, jego elastyczności, podatności na odkształcenie. Norma EN420:2003 określa szczegółowo sposób oznakowania rękawic ochronnych.

Znakowanie powinno zawierać następujące informacje:

  • nazwę, znak handlowy lub inne dane określające producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela;
  • oznaczenie rękawicy (nazwa handlowa lub kod pozwalający użytkownikowi jasno zidentyfikować produkt z jego producentem / autoryzowanym przedstawicielem);
  • oznaczenie wielkości;
  • w razie potrzeby oznaczenie daty ważności – jeżeli parametry rękawicy mogą być znacznie obniżone przez starzenie;
  • w przypadku zgodności rękawicy z jedną lub kilkoma przedmiotowymi normami europejskimi – znaki graficzne odpowiednie do norm.

EN388:2003

W niniejszej normie określono wymagania, metody badań, znakowanie oraz informacje, które mają być dostarczone, w odniesieniu do rękawic chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi wskutek ścierania, przecięcia, rozdzierania oraz przekłucia. Ta norma ma zastosowanie tylko w połączeniu z normą EN420.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi powinny mieć poziom skuteczności 1 lub wyższy dla co najmniej jednej z wymienionych wyżej właściwości (odporność na ścieranie, odporność na przecięcie, wytrzymałość na rozdzieranie i odporność na przekłucie) sklasyfikowanych według minimalnych wymagań dla każdego poziomu przedstawionego w poniższej tablicy.

Badanie Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5
Odporność na ścieranie (liczba cykli) 100 500 2000 8000 -
Odporność na przecięcie (wskaźnik) 1,2 2,5 5 10 20
Wytrzymałość na rozdzieranie (N) 10 25 50 75 -
Odporność na przekłucie (N) 20 60 100 150 -

 

Profesjonalne rękawice ochronne oferowane przez SUNGBOO Sp. o.o. poddawane są testom laboratoryjnym, przeprowadzanym w niezależnych laboratoriach badawczych, które określają ich właściwości fizyczne.

Wyniki testów prezentowane są w formie nadruku na części grzbietowej rękawicy lub jako informacja nadrukowana na metce i są prezentowane w formie piktogramu. Następujący, poniżej prezentowany, przykładowy piktogram, informuje nas o tym, iż dana rękawica ochronna charakteryzuje się najwyższym poziomem odporności na ścieranie (4), najniższym poziomem odporności na przecięcie (1), średnim poziomem odporności na rozdarcie (2) i najniższym poziomem odporności na przekłucie (1).

Zakres możliwych wyników (odporności) na przytoczone ryzyka mechaniczne przedstawia się następująco:

Odporność na  Wartości
Ścieranie 0-4
Przecięcie 0-5
Rozdarcie 0-4
Przekłucie 0-4

  

normy europejskie - symbol

 

Wszystkie wymienione ryzyka mechaniczne mają istotne znaczenie dla produktu, Klientów i użytkowników. Różne wyniki testów, a więc różne poziomy odporności mechanicznych sugerują konieczność właściwego doboru poszczególnych typów rękawic ochronnych do różnego typu wykonywanych prac. Na przykład praca w warunkach ryzyka skaleczenia wymaga użycia rękawic antyprzecięciowych, a więc takich, które charakteryzują się wysoką odpornością na przecięcie. Aby zbadać ten parametr, zgodnie z normą EN388:2003, przeprowadza się badanie zwane Coupe test, które polega na przesuwaniu ostrza noża z naciskiem 5N do przodu i z powrotem, oraz na obserwacji po ilu cyklach cięcia próbka dzianiny rękawicy ulega przecięciu.

normy europejskie

EN388:2016

Z uwagi na to, iż rynek środków ochrony indywidualnej rozwinął się w sposób imponujący i wiele produktów charakteryzuje się (pozornie) podobnymi poziomami ochrony zgodnie z normą EN388:2003, powstała potrzeba, aby parametry mechaniczne rękawic zostały doprecyzowane. Pozwoliła na to znowelizowana norma EN388:2016.

Ma to szczególne znaczenie dla rękawic antyprzecięciowych. Coupe test, o którym piszemy przy normie EN388:2003 został tutaj doprecyzowany zgodnie z metodą ISO13997 zwaną również metodą TDM-100. W przypadku tej metodologii używa się innego narzędzia w trakcie testowania, a szczególne znaczenie ma kontrola ostrości narzędzia do cięcia próbki materiału.

Do piktogramu dodano piąty znak, tj. literę od A do F, która oznacza odporność na przecięcie. Oznaczenie cyfrowe odporności na przecięcie – jako wynik „starego” Coupe test może również widnieć na piktogramie i będzie dodatkowym punktem odniesienia. Dodatkowo, badanie odporności rękawic na przetarcie wykonuje się nowym rodzajem papieru ściernego (Klingspor PL31B 180), który jest bardziej powtarzalny. A zatem wynik badania jest bardziej precyzyjny, niż uprzednio.

Ponadto, rękawice, które zaprojektowano jako ochronne przeciwko uderzeniom, bada się na ich odporność przed tym ryzykiem („impact protection”), zgodnie z normą EN13594:2015. Jeśli wynik testu jest pozytywny, określa się go literą P, jeśli jest negatywny literą F lub jeśli nie badano stosuje się literę X.

O wynikach testów informuje nas piktogram, który jest nieco bardziej rozbudowany. Poniższy schemat pokazuje nam sposób oznakowania rękawic ochronnych wg. aktualnie jeszcze obowiązującej normy EN388:2003 (na rysunku jako „current marking”), oraz wg. nowej normy EN388:2016 (na rysunku jako „new marking”), która już wchodzi do użytku i świadomości wszystkich profesjonalnych producentów, kupców i użytkowników rękawic ochronnych.

 

normy europejskie - piktogram

normy europejskie - parametry rękawic